Názov: Logistické stratégie v procesu globalizace
Autor: prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc., ČVUT Praha
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 17
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor definuje vznik logistických stratégií a činností v podnikoch. Zároveň uvádza druhy logistických stratégií a ich charakteristiky.
Kľúčové slová: logistické stratégie, logistické systémy, logistická obsluha, logistika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003