Názov: Štrukturačná teória a jej potenciálny dopad na logistický výskum
Autori: Ira Lewis; Jim Suchan
Zdroj: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, rok 2003, Ročník: 33 Čislo: 4 Strany: 296 -- 315. Publisher: Emerald
ISSN: 0960 - 0035
Jazyk: anglický
Anotácia: Kým fyzické cesty, ktorými putuje tovar sa zjednodušujú, zber, uskladnenie, spracovanie a šírenie informácií spojených s logistikou sa stalo viac komplexným. Logistickí výskumníci potrebujú lepšie pochopiť otázky správania sa a riadenia vyplývajúce z implementácie informačnej technológie. Článok navrhuje že štrukturačná teória, výskumný prístup odvodený zo sociológie ktorý sa dobre udomácnil pri štúdiu informačných systémov, môže prispieť k pochopeniu. Tento článok predstavuje štrukturačnú teóriu logistickým výskumníkom ako vhodnú teoretickú štruktúru, ktorý môže pomôcť pochopiť vzťahy medzi technológiami, ľuďmi ktorí ich interpretujú a využívanými modelmi, ktoré z interpretácie vychádzajú.
Kľúčové slová: Logistics; Research; Information Technology; Supply-Chain Management; Communications
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií FRI ŽU
Zaradené: október 2003