Názov: Simulace logistických procesů
Autor: Ing. Karel Hitha, Ing. Jiří Štoček
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 23
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok opisuje využívanie simulačných nástrojov v podniku ŠKODA AUTO, a.s., ktoré vedú k zníženiu priemerného stavu zásob a zníženie nákladov viazaných v zásobach.
Kľúčové slová: Sim Pro systém, optimalizácia dodávok, simulačný model, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003