Názov: Operačný výskum - Základné aspekty
Zdroj: Britannica, www.logistika.host.sk/historia_ov.html
Jazyk: slovenský
Anotácia: Operačný výskum nie je veda, ale aplikácia vedy pri riešení riadiacich a administratívnych problémov. Zameriava sa na spracovanie organizovaných systémov. Operačný výskum sa orientuje sa na také systémy, v rámci ktorých ľudský faktor nie je dôležitý. Pôvodne sa týkal zdokonalenia operácií existujúcich systémov. Základ operačného výskumu spočíva v rozhodnutiach, či sú kontrolované operácie systémov. V rámci operačného výskumu je široké použitie starých disciplín ako logika, matematika a štatistika ako aj nedávno vyvinutých vedeckých odvetví ako teória komunikácie, teória rozhodovania, kybernetika, teória organizácie a teória všeobecných systémov. Operačný výskum uplatňuje vedecké metódy za účelom štúdia duševnej práce a poskytuje poznatky a tiež umožňuje chápať efektívnosť použitia personálu a strojov.
Kľúčové slová: operačný výskum, systémy, vedecké metódy
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: október 2003