Názov: Na cestě do Evropské unie
Autor: Judr. Vladimír Handl
Zdroj: Komerčná príloha mesačníka Logiska č.6 č.24/2003 str.VIII
Jazyk: Český
Anotácia: Autor poukazuje na zmeny , ktoré nastanú vstupom ČR do EÚ. Píše o zavádzaní nového elektronického prenosu dát v medzinárodnom tranzitnom režime NCTS, zavedenie systému INTRASTAT ( sledovanie spotrebných daní, DPH,... ).
Kľúčové slová: EÚ, INTRASTAT, NCTS, tovar
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003