Vytlačiť

 Názov: Pronájem zaručuje bezstarostný servis palet
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Drevená paleta patrí medzi najčastejšie používané logistické prvky, pretože spĺňa aj najnáročnejšie požiadavky na prepravu. Na trhu sú žiadané aj plastové, a to z dôvodu väčšej odolnosti. V poslednom čase sa obchodné spoločnosti čoraz viac zaujímajú o prenájom obalov vrátane ich servisu, čo eliminuje starostlivosť o údržbu obalov, resp. paliet, ako aj nákladov na ich servis. Pre opravu paliet je možné použiť iba materiály, ktoré spĺňajú prísne predpisy.
Kľúčové slová: obal, paleta, prenájom, oprava, servis
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013