Vytlačiť

 Názov: Ako môžeme ušetriť náklady použitím vhodného obalu?
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Každá firma má záujem prezentovať sa vysokou kvalitou a štandardom vo všetkých svojich oblastiach činnosti, pričom ochrana výrobku pred poškodením patrí medzi najčastejšie požiadavky. Článok zdôrazňuje potrebu hľadania riešení, ktoré významne a dlhodobo znižujú náklady v celkom dodávateľskom reťazci, napr. použitím vhodného obalu.
Kľúčové slová: úspora, celkové náklady, znižovanie nákladov, obal, kontajner
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013