Vytlačiť
 Názov: Chlazené a pod kontrolou
Autor:
Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje obalom používaným pre prepravu tovarov pri preprave chladených a mrazených tovarov pri regulovanej teplote. Na meranie teploty počas prepravy od výrobcu k zákazníkovi sa kladie čoraz väčší dôraz, podmienky počas prepravy sú čoraz prísnejšie. Pri prepravách zásielok v boxoch so suchým ľadom je možné zaistiť teplotu až -75°C. Výhodou polystyrénových boxov je ich jednorazové použitie v porovnaní so samoregulačnými boxmi.
Kľúčové slová: obal, regulovaná teplota, preprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012