Názov: Automatický aplikátor etiket GBE – finalista soutěže o zlatý EMBAX 2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2012, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o inovovanom aplikátore etikiet GBE v rámci baliacej linky PACKAGING LIVE dodávaného firmou GABEN. Obrovskou výhodou je presnosť umiestnenia etikety s toleranciou desatín milimetra ako aj flexibilita použitia pre umiestňovanie samolepiacich etikiet rôznych veľkostí od 9 x 12 mm až po formát A4.
Kľúčové slová: baliaca linka, etiketa, aplikátor etikiet, označovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2012