Vytlačiť

 Názov: Průzkum potvrdil spící potenciál IT v logistice
Autor: Jaroslav Smíšek, Petr Ondrášek
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch prieskumu spoločnosti CVV Informační systémy zameraného na identifikáciu problémov a technologickú pripravenosť oboru rýchloobrátkového tovaru pre zvýšenie efektivity skladovej logistiky. Prieskumu sa zúčastnilo 500 firiem zo SR a 1300 firiem z ČR.
Kľúčové slová: logistika, prieskum, rýchloobrátkový tovar, skladovanie, softvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012