Názov: Základom úspechu sú jednotlivé podnikové procesy
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 82
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá optimalizáciou riešení pre dodávanie obalov. Autor uvádza riešenie konkrétnej spoločnosti, ktorá sa snaží previesť výrobu obalov podľa individuálnych potrieb zákazníkov. V príspevku je uvedené konkrétne riešenie a jeho vyhodnotenie.
Kľúčové slová: obal, príprava, riešenie, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011