Vytlačiť

 Názov: Obaly na míru pro bezpečnou přepravu
Autor: Roman Peterka
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je zameraný na funkcie obalu – ochrana produktu a marketing. Pri priemyslových a exportných obaloch je primárnou funkciou ochrana tovaru, marketingová funkcia obalu ustupuje do úzadia. Z výroby týchto výlučne funkčne zameraných obalov na mieru konkrétnym potrebám sa vzniklo celé priemyselné odvetvie s množstvom zaujímavých technických riešení.
Kľúčové slová: obal, funkcia obalu, ochrana produktu
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011