Názov: Nové označenie ILU
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 30 - 31
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje novú normu EN 13044 na označovanie intermodálnych nákladových jednotiek. V prvej časti predstavuje súčasný systém označenia nákladových jednotiek, ostatná časť príspevku predstavuje nové označenie. Súčasťou príspevku je aj viacero názorných obrázkov.
Kľúčové slová: nákladová, jednotka, norma, označenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011