Vytlačiť

 Názov: Přepravní obaly
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu dodávateľov prepravných obalov v ČR v roku 2010. Porovnanie je realizované na základe typu obalového prostriedku, spôsobu balenia ako aj rozsahu realizovaných služieb dodávateľom.
Kľúčové slová: prepravný obal, spôsob balenia, tržby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011