Názov: Dominancia čiarového kódu nekončí
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2011; str.  20 - 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá zatiaľ najpoužívanejším spôsobom označovania a identifikácie tovaru – čiarovým kódom. V prvej časti príspevku je uvedená história čiarového kódu, názor dizajnérov na obal výrobku ako aj nevyhnutnosť EPC.  V ostatnej časti príspevku je spracovaná analýza informácii uvedených v čiarovom kóde.
Kľúčové slová: čiarový, kód, informácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011