Vytlačiť

 Názov: Trvale udržatelný rozvoj musí dávat smysl
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je obsahovo zameraný na oblasť inovácií v oblasti obalových technológií orientovaných na trvalo udržateľný rozvoj. Dôležitú úlohu tu zohráva marketing ako aj znižovanie množstva použitého materiálu pre konštrukciu obalu tak z ekonomického ako aj z ekologického hľadiska.
Kľúčové slová: obal, lepenka, stretch hood, úspora, životné prostredie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011