Vytlačiť

 Názov: Obalový kongres: Obalové trendy v nápojích
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2010, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o štvrtom ročníku Českého a slovenského obalového kongresu, ktorý bol zameraný na balenie nápojov. Vývoj v prepravnom balení nápojov smeruje od zmršťovacích paletizačných a ovinovacích fólií k baleniu technológiou stretch hood, a to dokonca aj v paletových jednotkách.
Kľúčové slová: obal, balenie, fólia, nápoje, kongres,  
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011