Vytlačiť

 Názov: Pronájem jako řešení obalového hospodářství
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá možnosťami „poolingu“ obalov, analyzuje vývoj v tejto oblasti v ČR v porovnaní s vyspelými krajinami sveta. Služba pool znamená prenájom obalov zákazníkovi. Služba väčšinou zahŕňa cenovo výhodné obalové riešenia, sledovanie pohybu obalov v cykle, údržbu a čistenie obalov. Priemerný čas cyklu obalu v poolingovom systéme (depo-dodávateľ-distribučné centrum- obchod-depo) je  asi 3 týždne.
Kľúčové slová: obal, prenájom, pool, cyklus,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011