Názov: Strojní lepičky: Řešení pro smluvní balení
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2010, str. 28-30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá najrozšírenejším spôsobom zaistenia kartónového obalu a to lepením lepiacou páskou. Článok analyzuje rôzne typy zariadenie pre aplikáciu lepiacej pásky. Článok obsahuje obrázok s popisom jednotlivých častí lepiaceho stroja ako aj porovnávaciu analýzu parametrov piatich zariadení od štyroch rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: obal, lepenka, lepiaca páska, lepiaci stroj
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011