Vytlačiť

 Názov: Obal roku 2010 – trend inovace a univerzálnost
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o oceneniach v súťaži obal roka 2010 v ČR. Víťazi súťaže sa môžu zúčastniť celosvetového kola konaného v Istanbule. Trendom v oblasti prepravných a technologických obalov je univerzálnosť, dôraz je tiež kladený na inovatívnosť.
Kľúčové slová: obal, súťaž, inovácia, univerzálnosť
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011