Vytlačiť

 Názov: Dodavatelé obalů
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov obalov v ČR v roku 2009. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov z obalov v roku 2009, obsahuje aj stav v roku 2008. Uvádza aj typy obalových prostriedkov dodávaných konkrétnymi dodávateľmi, spôsoby balenia a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi.
Kľúčové slová: obal, dodávateľ, spôsob balenia, služba,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011