Vytlačiť

 Názov: Čas útlmu venovali výrobcovia inováciám
Autor: TS/mir
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 32 - 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výskumu a vývoja v oblasti výroby obalov a baliacich strojov a zariadení. V prvej časti sa autor venuje plastom a jeho potenciálu v rámci obalov. V ďalšej časti sa autor venuje skladacím obalom a postavením obalu pri predajú výrobku.
Kľúčové slová: obal, inovácie, plast, výskum, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010