Vytlačiť

 Názov: Na trhu dominuje vlnitá lepenka
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje použitiu vlnitej lepenky (kartónu) ako jednorazového prepravného obalu. Medzi jej najdôležitejšie výhody patrí univerzálnosť použitia, nízka náročnosť skladovania obalov, recyklovateľnosť a ďalšie. Medzi nevýhody patrí hlavne nasiakavosť. Dôležitým parametrom je aj počet vrstiev, s jeho zvyšovaním rastie pevnosť a hmotnosť obalu, zvyšuje sa aj jeho cena.
Kľúčové slová: obal, vlnitá lepenka, tovar
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010