Vytlačiť

 Názov: Fólie nahrazují konzervování
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje použitiu fólií ako forme obalu. Fólie spĺňajú okrem ochrannej funkcie výrobku pred mechanickým poškodením tiež ochranu pred vonkajšími vplyvmi ako je prach, vlhkosť, hmyz a pod. Balenie do fólií nie je možné v prípadoch, ak si charakter tovaru vyžaduje prístup vzduchu. Článok charakterizuje aj jednotlivé druhy fólií podľa potrieb výrobku a prepravných podmienok ako sú slnečné žiarenie, morská soľ pri námornej preprave a pod.
Kľúčové slová: obal, fólia, ochrana
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010