Názov: Problém zvaný vratné obaly
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 05/2010; str.  18 - 19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vratných obalov a ich návratom k odosielateľovi. V prvej časti poukazuje na problémy pri zálohovaných a nezálohovaných vratných obaloch a stave pri ich vrátení. V ďalšej časti autor prezentuje ako výhodu vo forme dôkladných zmlúv. V ďalšej časti poukazuje na problém dopravcov s vratnými obalmi a poukazuje na skutočnosť, že zatiaľ nie je na obzore optimálne riešenie. Ostatná časť príspevku sa venuje obalovému manažmentu.
Kľúčové slová: obal, vratný, riešenie, problémy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010