Vytlačiť

 Názov: Kontajnery a výmenné nadstavby.
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2010, str. 14
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku kontajnerov a výmenných nadstavieb a ich unifikáciu, prostredníctvom ktorej sa zjednodušujú manipulačné a prepravné procesy. V prvej časti autor uvádza význam kontajnerov a výmenných nadstavieb. V ďalšej časti autor popisuje kontajnery z hľadiska ich technických parametrov a označenia. V ostatnej časti je spracovaná rovnaká analýza výmenných nadstavieb. Technické parametre sú prehľadne spracované v tabuľkovej forme.
Kľúčové slová: kontajner, manipulácia, nadstavba, unifikácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010