Vytlačiť

 Názov: Co-packing hlavně poloautomaticky
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2009, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka prebaľovania výrobkov a produkcie skupinových balení. Autorka charakterizuje jednotlivé postupy balenia a typy používaných obalov, resp. materiálov. Článok informuje aj o technických zariadeniach pre realizáciu balenia – páskovačoch, viazačoch a baliacich zariadeniach.
Kľúčové slová: obal, balenie, baliace zariadenie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010