Vytlačiť

 Názov: V službách zákazníka
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá prierezom histórie trhu expresných a balíkových zásielok na Slovensku, ktorý sa začal formovať na začiatku 90. rokov minulého storočia. Pojem zákazníka sa zmenil z odosielateľa zásielky na „príjemcu“ služby, ktorý ovplyvňuje zlepšovanie jej kvality, a ktorý rozhoduje o obľube, úspechu či nezdaru logistického poskytovateľa.
Kľúčové slová: kvalita služby, rýchlosť služby, spokojnosť zákazníka, zasielateľská firma
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013