Vytlačiť

 Názov: Ovocie a zelenina: rýchla a náročná logistika
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  6 - 9
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pri sortimente čerstvého tovaru spotrebiteľa zaujíma najviac čerstvosť. Obchodník teda musí hľadať taký model zásobovania čerstvým tovarom, ktorý zabezpeččí nielen kvalitu, ale i konkurencieschopnú cenu. Článok sa zaoberá špecifickými podmienkami pri skladovaní ovocia a zeleniny, hovorí aj o možnosti využitia dusíkový komôr.
Kľúčové slová: ovocie, zelenina, dusíkové komory, skladovanie, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013