Vytlačiť

 Názov: Aký je vek autoparkov
Autor: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 32 - 33
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vek vozidiel je indikátorom ich „modernosti“, prijateľnosti pre životné prostredie a konkurencieschopnosti, ako aj samotného stavu cestnej nákladnej dopravy. Autor v článku analyzuje vek vozidiel, pričom porovnáva situáciu v SR a v Európskej únii. Zamýšľa sa i nad vplyvom daňového zaťaženia na súčasnú finančnú situáciu dopravcov.
Kľúčové slová: vozidlový park, vek vozidiel, financovanie vozidiel
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013