Vytlačiť

 Názov: Ekologické dodávateľské reťazce
Autor: Ing. Lucia Furdová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 06/2012; str. 70
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je spracovaný v rámci vedeckého projektu riešeného na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zaoberá sa sledovaním uhlíkovej stopy v dodávateľskom reťazci. V prvej časti sú uvedené legislatívne požiadavky, druhá časť sa zaoberá faktormi ovplyvňujúce uhlíkovú stopu v dodávateľskom reťazci.
Kľúčové slová: ekológia, uhlíková, stopa
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012