Vytlačiť

 Názov: Nelegální migrace
Autor: kpt. Mgr. Kateřina Rendlová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 04/2012; str. 15 - 16
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nelegálnej migrácie a spôsobu jej odhaľovania. V prvej časti autorka poukazuje na štatistiku migrácie a krajiny pôvodu migrujúcich osôb. V ostatnej časti poukazuje na povinnosti dopravcu a postup, ktorý má dodržať v prípade, že zistí, že vo vozidle sa nachádzajú nelegálni migranti.
Kľúčové slová: bezpečnosť, migranti, nelegálna, činnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012