Vytlačiť

 Názov: Stanoviská IRU k príprave nového nariadenia o digitálnych tachografoch a problematika jednotného vykonávania kontrol
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Zuzana Hvizdáková
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2012, str. 14 - 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša prehľad návrhu nového nariadenia o digitálnych tachografoch. V príspevku je uvedených 7 zmien pri porovnaní so súčasným stavom. V ostatnej časti príspevku je analyzovaný projekt TRACE a vzťah navrhovaných digitálnych tachografov k dohode AETR.
Kľúčové slová: tachograf, AETR, kontrola
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012