Vytlačiť

 Názov: Doplnkové značenie plášťov
Autor: doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2012, str. 62 - 64
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na dôležité postavenie pneumatiky v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky. V prvej časti sa autor venuje bezpečnosti a taktiež ekonomike prevádzky v súvislosti s dostatočnou údržbou pneumatík.  V ostatnej časti rozoberá prenosové sily a označovanie plášťov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, pneumatika, plášť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012