Vytlačiť

 Názov: Novinka pre autodopravcov pri technickej kontrole
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 24 - 25
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje zmeny, ktoré do priebehu technickej kontroly prináša zákon č. 519/2011 Z. z. V prvej časti sú uvedené dôvody zmeny priebehu technickej kontroly, v druhej časti sú popísané metódy posudzovania. Ostatná časť uvádza spôsoby zaťaženia vozidla, ktoré sa pristavuje na technickú kontrolu.
Kľúčové slová: technická, kontrola, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012