Vytlačiť

 Názov: Ako preventívna prehliadka u lekára
Autor: VIB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 18 - 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku uvádza dôvody technickej kontroly pre vozidlá. V prvej časti je uvedená história vykonávania technických kontrol, v ďalšej časti autor poukazuje na účinnosť kontrol. Súčasťou príspevku je tabuľka intervalov kontrol pre jednotlivé druhy vozidiel.
Kľúčové slová: technická, kontrola, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012