Vytlačiť

 Názov: Dôkladnejšia kontrola naftových motorov
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 8
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje zmenu legislatívy, na základe ktorej sa dôkladnejšie kontrolujú naftové motory. V prvej časti je uvedený cieľ zmeny legislatívy, ďalej sa autor venuje znižovaniu emisií naftových motorov.
Kľúčové slová: ekológia, motor, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012