Vytlačiť

 Názov: Zmeny v mestských oblastiach
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 22 - 23
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje podmienky nízkoemisných zón v Európe a zmeny, ktoré nastali od roku 2011 a 2012. Osobitne popisuje zmeny v týchto štátoch: Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Veľká Británia.
Kľúčové slová: nízkoemisná, zóna, obmedzenie, predpis
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012