Vytlačiť

 Názov: V STK sa budú nákladné vozidlá kontrolovať zaťažené
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2012, str. 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku uvádza zmeny predpisu, na základe ktorého sa vykonávajú pravidelné kontroly technického stavu vozidiel. Zmeny sa týkajú vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ktoré sa musia od 1. 2. 2012 pristaviť na kontrolu naložené. V príspevku sa uvádzajú jednotlivé požiadavky na naloženie vozidla v závislosti od kategórie vozidla.
Kľúčové slová: kontrola, stav, STK, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012