Vytlačiť

 Názov: Kedy je alkohol za volantom trestným činom?
Autor: Mgr. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2012, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny právnych predpisov upravujúcich postihy vodičov pri  jazde pod vplyvom alkoholu od 1. 11. 2011. V prvej časti sú definované požiadavky predpisu, druhá časť uvádza možné sankcie za porušenie predpisov.
Kľúčové slová: kontrola, alkohol, cestná, premávka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012