Vytlačiť

 Názov: V Čechách zastavujú autá aj generálni inšpektori
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2012, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o skutočnosti, že od 1. 1. 2012 v ČR majú oprávnenie na zatavenie vozidla aj generálni inšpektori. V príspevku autor popisuje spôsob zastavovania vozidla a preukazovania totožnosti generálneho inšpektora. Súčasťou príspevku je vzor vesty, preukazu a odznaku.
Kľúčové slová: kontrola, inšpektor, cestná, premávka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012