Vytlačiť

 Názov: Ako obmedziť nehody spôsobené mikrospánkom?
Autor: MUDr. Mariana Kubovčáková
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2011, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku dopravných nehôd spôsobených v dôsledku mikrospánku. V prvej časti sa autorka venuje štatistike dopravných nehôd v dôsledku mikrospánku. V ostatnej časti príspevku sa autorka venuje spôsobom úpravy a predchádzaniu mikrospánku.
Kľúčové slová: vodič, nehoda, dôsledok, mokrospánok
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011