Vytlačiť

 Názov: Od novembra môže inšpekcia práce nariadiť odstavenie vozidla
Autor: Mgr. Igor Holéczy – Ing. Ján Trcka
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2011, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje novú legislatívu platnú v SR, ktorá dáva oprávnenia inšpektorom práce, kontrolujúcim sociálnu legislatívu odstaviť vozidlo vo vybraných prípadoch porušovania legislatívy alebo v prípade, že vodič nemá k dispozícií hotovosť na zaplatenie pokuty. Autori poukazujú na uplatnenie novej legislatívy v praxi aj vzhľadom na nedostatok odstavných plôch.
Kľúčové slová: legislatíva, kontrola, práca, vodič
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011