Vytlačiť

 Názov: Technická kontrola – vydávané doklady
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2009, str. 30 - 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok podrobne analyzuje doklady, ktoré súvisia s technickou kontrolou vozidla. Autor príspevku podrobne rozoberá Protokol o technickej kontrole a Osvedčenie o technickej kontrole. Súčasťou príspevku je taktiež analýza kontrolnej nálepky a náhradných dokladov.
Kľúčové slová: vozidlo, doklady, technická, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009