Vytlačiť

 Názov: Pred ostrou generálkou: mýtna polícia finišuje
Autor: Izabela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje pripravenosť mýtnej polície a jej kompetencie v súvislosti so zavedením elektronického mýta v SR. V prvej časti autorka popisuje prípravu polície na zavedenie mýta, ďalšia časť uvádza právomoci polície a kontrolné činnosti. Ostatná časť príspevku uvádza sankcie a počet príslušníkov mýtnej polície.
Kľúčové slová: mýtna, polícia, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009