Vytlačiť

 Názov: Alpské tunely budú bezpečnejšie
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2009; str. 55
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku tunelov a bezpečnosti premávky.  V prvej časti príspevok poukazuje na nehody, ktoré sa stali v tuneloch, ďalšia časť príspevku sa venuje spôsobom prevencie. Ostatná časť príspevku popisuje skúsenosti zo zahraničia, predovšetkým spôsoby testovania a kontrol.
Kľúčové slová: tunel, bezpečnosť, kontrola, meranie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2009