Vytlačiť

 Názov: Technická kontrola – chyby a hodnotenie
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2009, str. 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku z minulého čísla časopisu. V minulom čísle autor ozrejmil prípravu vozidla na STK, v tomto príspevku sa venuje samotnej kontrole. V prvej časti autor popisuje samotnú kontrolu STK a výsledok kontroly. Ostatná časť príspevku popisuje opakovanú kontrolu.
Kľúčové slová: kontrola, STK, vozidlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2009