Vytlačiť

 Názov: Prevodové oleje a kvapaliny
Autor: Štefan Jánošík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 30
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá problematikou výberu prevodových olejov. Poukazuje na skutočnosť, že podstatnou vlastnosťou olejov sú ich technické parametre, predovšetkým viskozita a výkonnostné vlastnosti. V prvej časti príspevku autor analyzuje prevodové oleje do manuálnych prevodoviek, ostatná časť príspevku rozoberá oleje do samočinných prevodoviek.
Kľúčové slová: olej, viskozita, kvalita
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009