Vytlačiť

 Názov: Manipulácia sa nevyplatí
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2009, str. 36 - 37
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na legislatívne riešenia, ktoré majú zamedziť manipulácii s digitálnym tachografom. V prvej časti autor poukazuje na pokusy manipulácie záznamu práce vodiča vykonávajúceho prepravu s vozidlom s montovaným digitálnym tachografom. Ďalšia časť práce uvádza posilnenie kontrol a metódy, ktoré majú inšpektori používať pri odhaľovaní manipulácie s digitálnym tachografom.
Kľúčové slová: cestná, doprava, tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009