Názov: Dopravná nehoda – laické vyšetrenie zraneného
Autor: MUDr. Renáta Kratochvílová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 38 - 39
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku uvádza zásady prvej pomoci pri krvácaní a zlomeninách z pohľadu laického vyšetrenia zraneného. V prvej časti sa autorka venuje základným zásadám poskytovania prvej pomoci, potom sa osobitne venuje krvácaniu a spôsobom, ktorými je možné zastaviť vonkajšie krvácanie. V ostatnej časti sa autorka venuje zlomeninám.
Kľúčové slová: ošetrenie, krvácanie, zlomenina
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009